Serveis. Ens dirigim a particulars i empreses, nacionals i estrangeres,
amb interessos econòmics a Espanya i Europa.

1. SERVEI DE CONSULTORIA JURÍDICA INTERNACIONAL

Els oferim un SERVEI DE CONSULTORIA JURÍDICA INTERNACIONAL amb la finalitat d’assessorar en la manera de dur a terme els seus projectes empresarials, que inclou un ampli espectre de qüestions que poden anar des dels temes logístics i comercials als més estrictament jurídics. Tot amb un sol interlocutor, de forma coordinada, sense despeses de traducció, desplaçaments i evitant totes les dificultats de negociar o contractar en un idioma diferent del seu.
Aquesta és la nostra més valuosa aportació i el major benefici per als nostres clients.


ÀREES JURÍDIQUES D’ESPECIALITZACIÓ

Dret civil, mercantil i internacional privat:

  • Assessoria jurídica en qüestions relacionades amb aquests tres àmbits, especialment, aquells en què hi hagin implicats elements transfronterers
  • Constitució de societats mercantils, sucursals, oficines de representació i agrupacions empresarials
  • Reestructuració d’empreses, procediments concursals i pre-concursals
  • Redacció i execució d’acords dels òrgans d’administració de les societats

Dret dels negocis, contractació internacional i Dret Comunitari:

  • Som especialistes en la negociació, elaboració i execució de contractes en l’àmbit internacional: Compravenda, Agència, Distribució i Franquícia.
  • Revisem els seus contractes per tal d’optimitzar i adequar-los a la legislació comunitària vigent i als seus canvis jurisprudencials
  • Els acompanyem en les negociacions, negociem el contracte en el seu nom i els assessorem en les millors opcions des d’un punt de vista jurídic, estratègic i comercial

Dret processal civil, mercantil i internacional

  • Els aportem SOLUCIONS JUDICIAL O EXTRAJUDICIALS a situacions conflictuals a Espanya o a l’estranger, posant a la seva disposició el nostre coneixement i llarga experiència en aquest àmbit, així com la possibilitat de poder treballar en sis idiomes: català, castellà, alemany, italià, anglès i francès.

 

 

2. XARXA DE PROFESSIONALS

Així mateix, disposem d’una XARXA DE PROFESSIONALS en diversos països de la Unió Europea, creada amb temps i molta cura, que ens permet aportar solucions amb la màxima eficàcia, estalviant molt de temps i costos i simplificant les dificultats que es plantegen en aquests casos que en moltes ocasions, semblen un obstacle infranquejable.
Cooperem directament amb auditors i especialistes en dret fiscal i laboral.

 

 

3. FORMACIÓ IN COMPANY

Els oferim un servei de FORMACIÓ IN COMPANY, com un plus per la seva empresa i l’equip de professionals que la integren.
La formació és el veritable valor afegit que vostè pot donar al seu equip humà. Es tracta de programes formatius de base jurídica i eminentment pràctics amb la finalitat d’obtenir resultats immediats, impartits en la seva empresa i dissenyats a mida per afavorir el seu desenvolupament i creixement.